3 març 2017

Tallers Generals segon trimestre de 2017

Inscripcions els dies 28-29 de març, de 10 a 12.30 i de 16 a 19.30h, tots els Tallers.

Inici dels Tallers: la setmana del 3 d’abril fins el 16 de juny, amb possible recuperació si s’escau.

Document: Tallers ABR-JUNY_2017.pdf (494.98 kb)