La Junta Directiva

Junta Directiva

Membres

President:              Marta Mulet Cantó

Vice-president:      Paco Jorge Sastrada

Secretària/a:         Montserrat Marco Rovira

Tresorer/a:            Neus Tomàs Sesen

Comptabilitat:       Emilio Martínez

 Àrea Cultural:       Isabel Company Perona

Vocals:

Josep Simó

Lluis Cànovas

Andreu Sánchez Sánchez

 

La Junta de l’Associació de Gent Gran Pau Casals

El dissabte, 20 de febrer del 2016, es celebra l’Assemblea General Ordinària en la que, segons els estatuts, calia presentar la dimissió de la Junta al finalitzar els quatre anys de mandat, i en la qual es  demana, (ja que no hi havia cap proposta de nova Junta a presentar) de renovar la confiança de l’assemblea en la Junta sortint per als cuatre propers anys. S’informa dels noms de les persones que a títol individual  s’ofereixen voluntàries per a entrar a formar part de la nova Junta.
La proposta de renovar la confiança per als propers quatre anys és aprovada per l’assemblea.
Posteriorment es passa a informar de la dimissió del president i del vice-president de la Junta per motius personals.
Es convoca reunió de la Junta per a la setmana següent de l’assemblea per a decidir la incorporació de nous membres i els càrrecs a designar

El dilluns 7 de març del 2016 es reuneix i queda constituïda la nova Junta de l’Associació de Gent Gran “Pau Casals”